Monday, Dec 10th

Last update09:28:42 AM

צו ירושה

  • PDF

צו ירושה

פטירה של בן משפחה היא אירוע מכונן אשר לא רק גורר עמו צער אלא גם בירוקרטיה לא קטנה שעשויה להפוך את העניין למצער עוד יותר, כמו לדוגמא בנושא של חלוקת הרכוש לאחר הפטירה. בחלק גדול מן המקרים קיימת צוואה שמטרתה להגדיר חוקית איזה חלק מן הרכוש יחולק למי מקרוביו של הנפטר. מסמך זה מהווה ראייה משפטית לכל דבר ועניין באם נערך על פי דין.

מאידך, בחלק גדול מן המקרים לא קיימת צוואה מסיבות שונות ובכל זאת קיים צורך להסדיר את רכושו של הנפטר למרות אי הנעימות שבדבר, משום שזוהי חובת השארים על פי חוק. גם במקרים אלה חלה חובת החלת צו ירושה על רכוש הנפטר כלפי שאריו, באשר הם.

מהו צו ירושה?

צו ירושה מהווה מסמך משפטי לכל דבר החולק את רכושו של נפטר שלא הותיר אחריו צוואה. את הבקשה להוצאת צו זה ניתן להגיש הן בבית הדין הרבני (מתונה בהסכמת כל היורשים על פי דין) והן אצל הרשם לענייני ירושה אשר ממונה על איזור המגורים בו גר הנפטר, באמצעות האינטרנט ובתנאי ששאריו הינם הורים, ילדים או בן/בת זוג. כדאי לדעת כי צו הירושה אינו מכיל את פרטי העזבון אלא רק את פרטי הנפטר, פרטי יורשיו ויחס חלוקתו של העזבון בין היורשים השונים.

כיצד מוציאים צו ירושה?

את הבקשה להוצאת צו ירושה יש להגיש באינטרנט, או לגשת ישירות לבית הדין הרבני במקום מגורי הנפטר. את הבקשה מגישים בהסכמת כל היורשים הידועים בצירוף המסמכים הבאים:

1. אישור תשלום אגרת הגשת הבקשה, בין אם בוצע אונליין או בין אם בוצע בבנק הדואר (תשלום לרבנות הראשית אינו יכול להתבצע אונליין ויש לשלם אך ורק בדואר), למעט מקרים בהם הנפטר מוגדר כחלל צה"ל או פעולת איבה, הפטורים מתשלום אגרה זו.

2. תעודת פטירה של המוריש וכן של היורשים שאינם בין החיים, אם קיימים כאלה.

3. טופס הגשת בקשת צו ירושה מלא, חתום ומאומת על ידי הצהרת גוף משפטי כלשהו (שופט, נוטריון, עורך דין וכו').

4. במקרים בהם מוגשת בקשת הצו בידי חלק מן היורשים חובה לספק אישור יידוע של היורשים הנוספים בגין הגשת הבקשה להוצאת צו הירושה.

5. במקרים בהם בקשת הוצאת הצו מבוצעת בידי עורך דין או כל ייצוג משפטי שהוא חובה לצרף טופס ייפוי כח חתום בידי מבקש הצו.

הליך הוצאת צו ירושה אורך בדרך כלל כחודשיים ובלבד שלא הוגשה כל התנגדות.

התנגדויות

לאחר הגשת בקשה לצו ירושה מתבצע פרסום בדבר בקשה זו ברבים על מנת ליידע רבים ככל הניתן על כל מקרה שקיים אדם אשר לו עשויה להיות סיבה להתנגדות להוצאת צו הירושה. כתוצאה מפרסום זה לעיתים מתעוררות התנגדויות לצו הירושה מסיבות שונות כגון:

- התגלות צוואה של הנפטר שנכתבה ולא הייתה ידועה בעת הגשת הבקשה להוצאת הצו.

- יורשים נוספים אשר לא ידעו על הוצאת הצו ו/או אשר מגישי הבקשה לצו הירושה לא ידעו על קיומם.

- ערעור בגין תוקף חוקיות יורשי המנוח, כמו לדוגמא במקרים של נישואי המשך, גירושין שלא עודכנו, ילדים שאינם ביולוגיים וכו'.

כל התנגדות להפקת צו ירושה יש להגיש עד 14 יום מעת הגשת הבקשה ואף מעבר לכך כל עוד לא הופק הצו בפועל. את ההתנגדות יש להגיש על ידי מסמך משפטי חתום בידי עורך דין ומנומק בתצהיר ולהפיק במספר עותקים כאשר עותק אחד נמסר לרשם הירושות ושאר העותקים יימסרו ליורשים אשר הגישו את הבקשה להוצאת צו הירושה. כל התנגדות שכזאת תידון בבית המשפט לענייני משפחה ותעכב את הוצאת צו הירושה עד מתן החלטת בית המשפט בגינה.

 

123
(0 votes, average 0 out of 5)
צו ירושה0 out of 50 based on 0 voters.


חיפוש מהירכניסת עורכי דיןעקבו אחרינו

צור קשר


שמאים מומלצים | חיפוש שמאי לפי אזור | אינדקס שמאות טיפים ומידע כללי מאמרים בנושא דיני משפחה צו ירושה